Return to Japan 2303AD Index

Japanese Women's Names

Japanese female first names

(for Ai/ka/ko, for example, you can use Ai, Aika or Aiko)

Ai/ka/ko Katsuko Mineyo Shigeko
Akane Katsumi Mio/ko Shigeyo
Akemi Kaya Mirai Shiori
Aki/e/ko/na/yo Kayoko Miri Shizu/e/ka/ko/yo
Anna Kazue Misa/e/ko/yo Sonoe
Aoi Kazumi Mitsue Sonoka
Arisa Kazuyo Mitsuko Sonoko
Asa/ka/ko Keiko Mitsuyo Sonomi
Asuka/ko Kikue Miyae Sumie
Atsuko Kikuko Miyako Sumika
Ayame Kikuyo Miyo/ko Sumiko
Ayumi Kimi/e/ko/yo Miyuki Sumire
Chiaki Kinako Mizue Taeko
Chizu/e/ko/ru/yo Kinue Mizuho Tamaki
Chie/ko/mi Kinuyo Mizuki Tamako
Chikae Kiri/e/ko Moe/ko/mi Tami/e/ka/ko/yo
Chisako Kitako Momo/e/ka/ko/yo Tatsue
Chisato Kiyo/e/ka/ko/mi Motoko Tatsuko
Chitose Koharu Motomi Tatsumi
Chiyoko Kotoe Mutsuko Tatsuya
Eiko Kotoko Naeko Tatsuyo
Emi/ka/ko/ri Kotomi Naemi Tazuko
Eri/ka/ko Kotoyo Nagisa Teru/e/ko/mi/yo
Erina Kozue Nahoko Tetsuko
Etsuko Kumi/e/ko/yo Nami/e/ko Tetsuyo
Fuji/e/ko/yo Kuni/e/ko/yo Nana/e/ko/yo Tokiko
Fukiko Kyoko Nao/ko/mi Tomie
Fukuko Machie Narumi Tomiko
Fukuyo Machiko Natsu/e/ki/ko/mi/yo Tomiyo
Fumi/e/ko/yo Machiyo Nishiko Tomoe
Fusae Madoka Nobue Tomoko
Fusako Maho Nobuko Tomomi
Fusayo Mai Nobuyo Tomoyo
Hana/e/ko Maiko Norie Toshie
Haru/e/ka/ko/na/yo Maki/e/ko Norika Toshiko
Hatomi Mako Noriko Toshiyo
Hatsu/e/ko/mi Mami Noriyo Tsuneko
Hideko Mana/ko/mi Reika Yachiyo
Himeka Maria Reiko Yae/ko
Himeko Maruko Reina Yasue
Hiro/e/ko/mi Masae Rimiko Yasuka
Hisae Masako Ritsuko Yasuko
Hisako Masami Rumi/ko Yasumi
Hisayo Masayo Ruriko Yasuyo
Hitomi Matsue Ryoko Yayoi
Hoshie Matsuko Sachi/e/ka/ko/yo Yorie
Hoshiko Matsuyo Sadae Yorika
Hoshimi Mayumi Sadako Yoriko
Hoshiyo Megumi Sadayo Yorimi
Ikue Mei/ko Sahoko Yoshie
Ikuko Michie Saori Yoshika
Ikumi Michika Sara Yoshiko
Ikuyo Michiko Satoko Yoshiyo
Itsumi Michiyo Satomi Youko
Jun Midori Satsue Yui/ka/ko
Junko Mie/ko Satsuki Yuka
Kaede Miharu Sawako Yuki/e/ko/mi/yo
Kahori Miho Sayori Yumeka
Kana/e/ko/me/mi/ Mika Sayuki Yumeko
Kanoko Miki/e/ko/yo Sayumi Yumi/e/ka/ko
Kaori Mimi Sayuri Yuna
Karin Minae Sazae Yuri/e/ka/ko
Kasumi Minako Seiko
Katsue Minami Setsuko
Katsuki Mineko Setsuna

All content subject to the Copyright Notice.


These web pages developed and maintained by Terry A. Kuchta
This page created 26 May 2008 and last revised on 26 May 2008.
All material on this web-page is copyright © 2001-2021 by Edward Lipsett unless otherwise noted.
E-mail may be sent to webmaster@foxx-industries.com