Return to Japan 2303AD Index

Japanese surnames

Aida Ikegami Mitsuki Sawai
Aihara Inaba Miura Sawaki
Aisaki Inoue Miyagi Serizawa
Aizawa Iwasaki Miyama Shiina
Akana Iwase Miyasawa Shimada
Akimoto Izumi Miyauchi Shimamura
Akino Jo Miyazaki Shimoyama
Ando Kanda Miyuki Shinohara
Aoi Kanzaki Mizuhara Shiraishi
Aoki Katayama Mizuki Shirakawa
Aonuma Kato Mizuno Sonoda
Aoyama Katori Mizushima Sugimoto
Arai Kawaguchi Mizutani Sugiura
Ariga Kawahama Mochida Sugiyama
Ariyoshi Kawai Mochizuki Tachibana
Asai Kawakami Mori Takahashi
Asakawa Kawamura Morimoto Takai
Asaki Kawana Morinaga Takakura
Asakura Kawanishi Morita Takamizawa
Asamiya Kawano Moriyama Takano
Asano Kawashima Murakami Takenaka
Asaoka Kimura Nagai Taketo
Aso Kirishima Nagao Tanaka
Asuka Kishida Nakahara Tazaki
Chihara Kitagawa Nakai Terada
Eguchi Kitahara Nakai Terao
Fuji Koizumi Nakajima Terashima
Fujimori Komatsu Nakatani Uchida
Fujimoto Komine Nanjo Ueda
Fujimura Komori Nishida Uemura
Fujisawa Komuro Nishimura Watanabe
Fujitani Kondo Nishio Yabuki
Hamada Kouzuki Nohara Yamada
Hara Koyama Oda Yamaguchi
Hashimoto Kumaki Okamoto Yamazaki
Hayama Kuramoto Okazaki Yanagizawa
Hayasaka Kurata Ono Yano
Hayashi Kurihara Ozawa Yasunaga
Hijikata Kurosawa Saegusa Yoshikawa
Hiraoka Maeda Saeki Yoshimoto
Hirata Matsuda Saito Yoshimura
Hirose Matsuki Sakuragi Yoshino
Hitotsugi Matsumoto Sakurai Yoshioka
Hiyoshi Matsuo Sanada Yoshizawa
Honda Matsuzaka Sano Yuki
Hoshino Mikami Saotome
Hosokawa Miho Sasaki
Igarashi Minami Satonaka
Iijima Misaki Sawada
Ikeda Misato Sawaguchi

All content subject to the Copyright Notice.


These web pages developed and maintained by Terry A. Kuchta
This page created 15 May 2008 and last revised on 15 May 2008.
All material on this web-page is copyright © 2001-2021 by Edward Lipsett unless otherwise noted.
E-mail may be sent to webmaster@foxx-industries.com