Return to Japan 2303AD Index

Japanese Men's Names

Japanese Male First Names

1. Mix And Match (pick any two)

Aki

Fumi

Haru

Hiro

Hisa

Sada

Toshi

Yori

Yuki

Tomo

Toyo

Tsune

Yoshi

Hito

Michi

Hiko

Chika

Fusa

Fuji

Haru

Hide

Tada

Teru

Kazu

Masa

Mitsu

Nari

Nobu

Tsugu

Nari

Nori

Taka

Tetsu

Yasu

Kane

Katsu

Tomo

Kimi

Kiyo

Kuni

Shige

Take

Tatsu

 

 

2. Suffixes (pick any single "Mix And Match" name and add one of these)

O

Rou

Tarou

Jirou

Saburou

Ichirou

3. Complete first names

Aiichirou

Hayato

Kinzaburou

Shingo

Aijirou

Heigorou

Kisaburou

Shin'ichi

Aisaburou

Heihachiro

Kitahiko

Shinji

Aitarou

Heiichirou

Kitarou

Shinjirou

Akira

Hideki

Koichi

Shinsuke

Aran

Hideto

Koichiro

Shinta

Asagorou

Hiro

Koji

Shintarou

Atsushi

Hiroki

Kojiro

Shinya

Ayao

Hiromi

Kousuke

Shohei

Chojiro

Hiroshi

Kouta

Shouichi

Chouji

Hiroto

Koutarou

Shouichirou

Choujirou

Hisashi

Kyuichi

Shouji

Choujuurou

Hitoshi

Kyuujirou

Shouta

Chuichi

Hotarou

Mamoru

Shoutarou

Chuuichirou

Houichirou

Manabu

Shouzaburou

Chuuji

Houjirou

Masaru

Shuhei

Chuujirou

Ichijirou

Masato

Shuichi

Dai

Ichirou

Mineo

Shuji

Daichi

Ikuo

Minoru

Shun'ichi

Daigorou

Isamu

Mitsuru

Shun'ichirou

Daiichirou

Isao

Muneo

Shunsuke

Daiki

Itsuo

Mutsumi

Shuntarou

Daisuke

Jin'ichi

Naoki

Soichi

Daitarou

Jin

Naoto

Soichirou

Denjiro

Jinzaburo

Naoya

Tadashi

Eiichi

Jiro

Osamu

Tai

Eiichirou

Joji

Reiji

Taiichi

Eiji

Jotaro

Reijiro

Taiki

Eisaku

Jun

Reitarou

Taisuke

Eitarou

Junichi

Renzo

Takashi

En'ichi

Junji

Rintarou

Takeru

En'ichirou

Junya

Rinzaburou

Takeshi

Engorou

Kamehiko

Ryoichi

Takuji

Entarou

Kameichirou

Ryota

Takumi

Etsujirou

Kaname

Ryouhei

Takuya

Etsukazu

Kantaro

Ryouji

Tamio

Gaku

Katsumi

Ryuji

Tamotsu

Gantarou

Kazuya

Ryuuichi

Tomio

Gen-Ichi

Keigo

Ryuuji

Tsutomu

Gengoro

Keiichi

Saburo

Tsuyoshi

Genjirou

Keiji

Sachio

Yasushi

Genshirou

Keijirou

Saiji

Yoshiki

Gentarou

Keisuke

Saijirou

Yoshimi

Genzaburou

Keita

Saijuurou

Yuichi

Gojirou

Keizo

Seigo

Yuichirou

Gorou

Ken

Seigorou

Yuji

Gotarou

Kenichi

Seihachirou

Yujiro

Gourou

Kenjirou

Seiichi

Yuuhei

Gunjirou

Kentaro

Seiichirou

Yuuichi

Gunzaburou

Kenzaburo

Seiji

Yuuji

Hachirou

Kiichi

Seijirou

Yuujirou

Hachitarou

Kingo

Seitarou

Yuuta

Hajime

Kinji

Shichirou

Yuutarou

Hanshiro

Kintaichi

Shigeru

 

Haruki

Kintarou

Shimpei

 


All content subject to the Copyright Notice.


These web pages developed and maintained by Terry A. Kuchta
This page created 26 May 2008 and last revised on 26 May 2008.
All material on this web-page is copyright © 2001-2021 by Edward Lipsett unless otherwise noted.
E-mail may be sent to webmaster@foxx-industries.com